Vanhan leivinuunin korjaus

 Tämä leivinuuni oli romahtanut osittain, sillä peruskivet olivat luiskahtaneet uunin alta ajan saatossa. Suoraan savupiipun alla oleva rakenne oli kuitenkin jämäkänoloinen, eikä leivinuuni ollut kärsinyt yhtä paljon kuin loppuunpalanut liesi.

Den här köksugnen hade delvis förfallit totalt, eftersom grundstenarna under den gett efter med tiden. Allt som befann sig direkt under skorstenen, verkade dock stabilt. Brödugnen hade inte tagit större skada i motsats till spisen, som med tiden hade blivit nästan helt förstörd.
Uunin restauroinnin aloitin perustuksista; valoin uudet ja isommat perustukset uunille, jotta kivet eivät liikkuisi sen alla. Muurasin uunin vasemman seinän umpinaiseksi rakenteeksi, eräänlaiseksi palomuuriksi. Uuni sai myös uuden "saaristo" -mallisen, päältätäytettävän lieden.

Till en början fick jag restaurera grunden för ugnen. Det gjorge jag genoma att gjuta en ny, större grund, för att få stenarna som ugnen ligger på att hållas på plats. Vänster sida av ugnen fugerar nu som brandvägg. Spisen på framsidan av ugnen representerar "skärgårdsmodellen", dvs. veden matas in i spisen ovanifrån.


Kommentit